07031-7217993 | Postplatz 8 | 71032 Böblingen

Wimpernverlängerung

Cocada Kosmetikbehandling

Wimpernverlängerung in Böblingen

 

Wimperverlängerung Neue set – 99€

Auffüllung – 50€( 2 Wochen ) 60€(3 Wochen) 70€ (4 Wochen)

Wimperlifting -49€

Paket 1 Wimpern  – Wimperlifting+Henna+Faden – 80€

paket 2 Wimpern  – Wimperlifting+Henna – 70€

Henna Brows – 29€

Henna Brown + Faden – 39€